همه چیز

احکام بوسیدن

سيد محمد مسعود معصومي
206. مسئله: بوسيدن محارم اشكال ندارد مشروط به آنكه به قصد لذّت و ريبه نباشد (به استثناء همسر كه مطلقاً جايز است).
امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 16.
در نتيجه: بوسيدن خواهر زاده، نوه، و يا هر بچه اى، و بطور كلي بوسيدن هر محرمي به قصد لذّت و ريبه حرام است. البته به استثناي همسر.
207. مسئله: اگر انسان بداند اگر شخص ديگري اعم از بچه يا محارم خود را ببوسد به گناه آلوده مي شود نبايد او را ببوسد.
امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله‏16.
208. مسئله: بوسيدن هر كجاي بدن محارم كه ديدن آن جايز باشد اشكال ندارد. چه پيشاني باشد، يا شانه ها يا دست و... مشروط به آنكه به قصد لذت و يا ريبه نباشد (به استثناء همسر كه مطلقاً جايز است).
امام، اراكى، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
سيستانى: منهاج الصالحين، (نكاح)، با استفاده از مسئله 16.
209. مسئله: بوسيدن هر چيزي به قصد لذّت حرام است. اعم از سنگ، چوب، فلز، مجسمه، ...
امام، اراكى، بهجت، خامنه اي و گلپايگانى: استفتاء.
تبريزى:(11).


قانون كلي.
210. مسئله: هرگونه تماسي با هر يك از اعضاي بدن با هرچيزي و يا هر كسي به قصد لذّت و ريبه حرام است (به استثناي همسر).
امام، اراكى، خامنه اى، فاضل و گلپايگانى: استفتاء.
تبريزى:(12).
در نتيجه: خوردن چيزي به شهوت، ديدن چيزي يا كسى، دست زدن و يا بوييدن هر چيزي و يا گوش دادن به هر صدايي اعم از صداي انسان يا غير آن، گفتن هر حرفي به هر كس حتي بچه ها وخلاصه هر كاري به قصد لذّت و ريبه و شهوت راني حرام است.
(13) .


استمناء.
213. مسئله: استمناء كردن حرام است و بايد از آن اجتناب كرد.
امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج‏2 سؤال 152.
(لذا، اگر كسي در ماه مبارك رمضان عمداً، روزه خود را با استمناء بشكند بايد كفاره جمع بدهد).
امام، اراكي و گلپايگانى: استفتاء.
گلپايگانى: توضيح المسائل، مسئله 1674.
بهجت، تبريزي و سيستانى:(14).
توضيح: استمناء يعني انسان باخود كاري كند كه از او مني خارج شود.
214. سؤال: جواني هستم كه با فكركردن به صحنه هاي محرك از من مني خارج مي شود آيا اين كار (فقط فكر كردن) به منظور خروج مني حكم استمناء را دارد.
جواب: اگر عمداً به جهت خروج مني باشد و بداند با فكر كردن مني از او خارج مي شود بايد از آن اجتناب كند.
امام، اراكى، خامنه اى، سيستاني و گلپايگانى: استفتاء.
215. مسئله: تهيه كردن هر چيزي به منظور شهوت رانىِ حرام جايز نيست.
امام، اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل، گلپايگاني و مكارم: استفتاء.
216. سؤال: شخصي استمناء مي كرده است، حكم آن چيست آيا اين عمل غسل دارد.
جواب: اين عمل حرام است و اگر اطمينان دارد كه مني خارج شده بايد غسل كند.
+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 11:39  توسط پوریا  |